اخبار

فهرست اخبار

عنوان:
کارگاه آماده سازی نمونه
شرح مختصر:
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب به همت بخش آزمایشگاه­ های موسسه دوره آموزشی تحت عنوان "آماده سازی نمونه" ..

عنوان:
کارگاه جذب اتمی کوره و هیدرید
شرح مختصر:
گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب به همت بخش آزمایشگاه¬ های موسسه تحقیقات خاک و آب

عنوان:
شرکت رئیس بخش در کنفرانس منطقه ای بررسی نقش سلامت خاک و گیاه
شرح مختصر:
دکتر کریم شهبازی رییس بخش آزمایشگاه های موسسه تحقیقات خاک و آب در کنفرانس منطقه ای بررسی نقش سلامت خاک و گیاه برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در منطقه آسیا - اقیانوسیه ...

عنوان:
افتتاحیه آزمایشگاه کود و فیزیک خاک
شرح مختصر:
مراسم افتتاحیه آزمایشگاه مرجع آنالیز کود و آزمایشگاه فیزیک خاک با حضور دکتر کاظم خاوازی