جزییات خبر

امروزه استاندارد سازي مهم­ترين فاکتورها در زمينه ايجاد، نگهداري و ارتقاء كيفيت سيستم‌ها، در سطح قابل قبول جهاني است. اخذ گواهینامه استاندارد 17025 یکی از مسیرهای احراز و ارتقای کیفیت در آزمایشگاه است. از مزایای استقرار ایزو 17025 به روزآوری روش‏های آزمون و توصیه در بکارگیری روش‏های استاندارد؛ بهبود وضعیت تجهیزات آزمایشگاه و انطباق آن با خواسته‏های روش‏های آزمون؛ کالیبراسیون و نگهداری تجهیزات؛ اطمینان از نتایج آزمایشگاه و پذیرش بهتر گزارشات آزمون در مراجع ملی و بین‏المللی؛ ارتقاء کیفیت نتایج آزمون و قابلیت اطمینان به آنها و افزایش اعتبار آزمایشگاه است.

در راستای ارتقای سطح آزمایشگاه ها و با تلاش و پیگیری مجدانه و صادقانه کارکنان و کارشناسان بخش آزمایشگاه ها استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO/IEC 17025  با موفقیت استقرار و گواهینامه آن اخذ گردید.