اخبار

فهرست اخبار

عنوان:
ششمین دوره کاراگاه آموزشی روش های تجزیه انواع مواد کودی
شرح مختصر:

عنوان:
دوره آموزشی روش های استاندارد سنجش نیترات در محصولات کشاورزی
شرح مختصر:

عنوان:
برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی
شرح مختصر:
برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی

عنوان:
تدوین دو عنوان نشریه بین المللی روش عملیاتی استاندارد بین المللی توسط محققان موسسه تحقیقات خاک و آب
شرح مختصر:

عنوان:
برگزاری پنجمین کارگاه آموزشی روش های تجزیه انواع مواد کودی در مؤسسه تحقیقات خاک و آب
شرح مختصر:

عنوان:
دوره آموزشی تجزیه مواد کودی (شیمیایی-آلی-مخلوط-کم مصرف)
شرح مختصر:
در این دوره روش های تجزیه مواد کودی به صورت تئوری و عملی آموزش داده خواهد شد.

عنوان:
برگزاری کارگاه آموزشی طیف سنجی پلاسما جفت شده القایی (ICP-OES)
شرح مختصر:
کارگاه آموزشی طیف سنجی پلاسما جفت شده القایی (ICP-OES) در روز چهارشنبه 4 دی ماه 1398 در موسسه تحقیقات خاک و آب بخش آزمایشگاه ها برگزار می گردد.

عنوان:
رونمایی از سامانه مدیریت اطلاعات ازمایشگاه های خاک و آب و گیاه
شرح مختصر: