جزییات خبر

برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب، به همت بخش آزمایشگاه های موسسه تحقیقات خاک و آب و در راستای استقرار ایزو 17025 و توانمندسازی کارشناسان آزمایشگاه، دوره آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه برمبنای استاندارد ISO/IEC 17025:2017  روز یکشنبه 30 تیرماه با حضور دکتر کریم شهبازی رئیس بخش آزمایشگاه های موسسه تحقیقات خاک و آب، اعضای هیئت علمی و کارشناسان این حوزه در محل ستاد موسسه تحقیقات خاک و آب به صورت حضوری و وبیناری برگزار شد.

این دوره آموزشی توسط آقای مهندس حبیبی مشاور موسسه تحقیقات خاک و آب در خصوص استقرار ایزو 17025 تدریس گردید. هدف از این دوره آموزشی ارائه دانش و مهارت های لازم برای انجام ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه بر اساس استاندارد 17025 و گزارش عملکرد و نگهداری مؤثر از سیستم بود.