جزییات درباره ما

جايگاه آزمايشگاه­هاي تجزيه خاک، آب، گياه و کود در سيستم کشاورزي علمي و نقش آنها در ترويج فرهنگ آزمون خاک که در نهايت منجر به همگاني کردن مصرف بهينه کود در کشور مي­گردد، از اهميت بسزايي برخوردار است.

 آزمایشگاه نقش بسیار حیاتی در سیستم تحقیقاتی و اجرایی  داشته و نتایج تجزیه های انجام شده در آن مبنای بسیاری از تصمیم گیری­ها و سیاستگزاری­ها می­باشد. با توجه به نقش و اهميت آزمايشگاه­ در شناسائي وضعيت منابع خاک کشور، بخش آزمایشگاه های خاک و آب در سال 1335 با عنوان بخش آزمايشگاه­هاي خاك و آب شروع به كار نمود و با احداث و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تجزیه خاك، آب و گیاه در مراكز تحقیقات كشاورزی استان‌ها فعالیت خود را گسترش داد. در حال حاضر به غیر از آزمایشگاه خاك،‌ آب، كود، گیاه در مؤسسه، در 31 مركز تحقیقات كشاورزی موجود در مراكز استان‌ها نیز آزمایشگاه تجزیه خاك، آب و گیاه وجود دارد . این آزمایشگاه‌ها بسته به نیاز منطقه، تنوع و تعدد طرح‌های تحقیقاتی، توسعه یافته و تجهیز شده‌اند و در تجزیه نمونه‌های بخش‌های تحقیقاتی و نمونه‌های ارسالی از سایر مؤسسات فعالیت می‌کنند. در راستای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر فراهم نمودن زمینه فعالیت بخش خصوصی در گردش امور کشور، در سال 1371 سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی بوسیله دو مؤسسه تحقیقات خاک و آب و تحقیقات گیاهپزشکی در اقدامی تحسین برانگیز قانون اجازه تأسیس آزمایشگاههای خاکشناسی و گیاهپزشکی را از تصویب مجلس شورای اسلامی گذراند  و آئین نامه اجرایی آن در سال 1373 به تصویب هیات وزیران رسیده و ابلاغ گردید . در حال حاضر 160 آزمایشگاه خاک و آب خصوصی در سراسر کشور  در زمینه آنالیز نمونه های خاک، آب،گیاه و کود فعال می باشند .

با گسترش آزمایشگاه های دولتی و خصوصی سالانه بیش از صدها هزار تجزیه بروی نمونه های خاک، آب، گیاه و کود در کشور انجام می­گیرد که ایجاد بانک اطلاعات جامع ازمایشگاه های خاک و آب و نتایج حاصل از تجزیه نمونه ها می­تواند کمک شایانی در سیاستگزاری و تصمیم گیری های کلان در زمینه منابع پایه مانند خاک و آب نماید به همین دلیل برای اولین بار در سال 1381 " نزم افزار اتوماسیون آزمایشگاه های خاک و آب" توسط دکتر کریم شهبازی و دکتر کامبیز بازرگان از اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب با همکاری شرکت رایانمهر توسعه پیدا نمود. استفاده از این نرم افزار تحت ویندوز اگر چه گردش کار و ذخیره اطلاعات در یک آزمایشگاه را بسیار تسهیل نمود ولی با توجه به اینکه جمع آوری داده­های آزمایشگاه­های مختلف جهت تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از طریق CD انجام می گرفت بعضا باعث ایجاد مشکلات زیادی می گردید. با توسعه شبکه اینترنت و نرم افزارهای تحت وب، پروژه ای تحت عنوان" ساماندهی اطلاعات شبکه آزمایشگاه های خاکشناسی کشور" با مسئولیت دکتر کریم شهبازی، دکتر کامبیز بازرگان و دکتر محمد حسین داودی در سال 94 در موسسه تحقیقات خاک و آب شروع گردید که یکی از اهداف آن طراحی و راه اندازی برنامه رایانه ای تحت شبکه وب جهت مدیریت اطلاعات آزمایشگاه های خاک و آب بود. این نرم افزار تحت عنوان " سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاه های خاک و آب" با همکاری شرکت مهندسی پیشتازان اندیشه پویا توسعه یافته و با استقرار در چند آزمایشگاه و آزمونهای اولیه از دی ماه سال 97 آماده استفاده توسط تمام آزمایشگاه های خاکشناسی می باشد. از جمله قابلیت های این سامانه:

 1. پذيرش و ورود نمونه و داده هاي مشتري مرتبط با نمونه
 2. برنامه ريزي و پيگيري نمونه و كار آزمايشگاهي مرتبط
 3. يكپارچه سازي پردازش و كنترل كيفيت نمونه ها و تجهيزات مورد استفاده
 4. ذخيره سازي داده هاي مربوط به تجزيه و تحليل نمونه
 5. بازرسي، تاييد،و تلفيق مجموعه اي از داده هاي نمونه براي گزارش دهي و يا تجزيه وتحليل بيشتر

همچنین سایر امکانات این سامانه:

 • مديريت مميزي (پيگيري و تداوم كامل)
 • اختصاص دادن باركد به نمونه
 • امكان تعريف زنجيره اي از كاربران با سطوح دسترسي مشخص جهت ورود به سيستم و استفاده از آن
 • انطباق استانداردهاي نظارتي موثر بر فعاليتهاي آزمايشگاهي
 • مديريت ارتباط با مشتري
 • مديريت اسناد( فرآيند و تبديل اطلاعات به فرمت مورد نياز، مديريت توزيع و دستيابي به اسناد)
 • سرويس و نگهداري و كاليبراسيون دستگاه ها (برنامه ريزي جهت سرويس و نگهداري و كاليبراسيون دستگاه ها و حفظ سوابق دقيق از اين فعاليت ها)
 • مديريت تجهيزات (ثبت موجودي آزمايشگاه)
 • امكان وارد نمودن دستي و الكترونيكي اطلاعات براي داده هايي كه توسط فرد يا بصورت الكترونيكي توليد مي شود.
 • مديريت روش (ارائه فرآيند و دستورالعمل آزمايشگاهي، متدولوژي بومي شده و حاكم بردستورالعمل ها و انجام عمليات در هرنمونه)
 • مديريت پرسنل و كار ( سازماندهي برنامه كار، تكاليف، آموزش واطلاعات فردي پرسنل، اطلاعات مالي)
 • تضمين و كنترل كيفيت ( كنترل كيفيت نمونه، استانداردهاي ورود اطلاعات و گردش كار)
 • گزارشات ( ايجاد و برنامه ريزي گزارشات مطابق با فرمت مورد نظر و توزيع گزارشات به افراد معين)
 • امكان رديابي ( پردازش و نگهداري محاسبات، پيگيري زنجيره فعاليتهاي انجام شده بر روي هر نمونه از هنگام ورود به آزمايشگاه)