جزییات خبر

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب به همت بخش آزمایشگاه­ های موسسه دوره آموزشی تحت عنوان "آماده سازی نمونه" ..

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب به همت بخش آزمایشگاه­ های موسسه دوره آموزشی تحت عنوان "آماده سازی نمونه" در راستای توانمندسازی و ارتقای توان علمی و عملی کارشناسان آزمایشگاه های ستاد موسسه و همزمان به صورت ویدئوکنفرانس برای کارشناسان آزمایشگاه های سراسر کشور با حضور دکتر کریم شهبازی رییس بخش آزمایشگاه ها، اعضاء هیئت علمی و کارشناسان بخش روز چهارشنبه 21 شهریور 1397 در سالن شورای تحقیقات موسسه برگزار شد.

در ابتدا آقای دکتر کریم شهبازی رییس بخش آزمایشگاه ضمن عرض خیرمقدم به همکاران و تسلیت به مناسبت فرارسیدن ماه محرم به بیان اهمیت آماده سازی نمونه های مورد آزمون در انجام صحیح آزمایشات مختلف پرداختند.

در ادامه انواع روش های هضم نمونه (آب، خاک و گیاه) برای سنجش فلزات سنگین، کنترل کیفی آماده سازی نمونه و محاسبه بازدهی آماده سازی نمونه توسط مدرس دوره آقای دکتر جواد یزدانی از سازمان انرژی اتمی تدریس شد.