جزییات خبر

تدوین دو عنوان نشریه بین المللی روش عملیاتی استاندارد بین المللی توسط محققان موسسه تحقیقات خاک و آب
 
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب، با تلاش محققان بخش آزمایشگاه های موسسه تحقیقات خاک و آب (دکتر کریم شهبازی رییس بخش آزمایشگاه ها با همکاری خانم مهندس بهاءلو، آقای مهندس بهشتی و آقای مهندس مارزی) دو روش عملیاتی استاندارد بین المللی تحت عنوان: SOP Calcium carbonate equivalent - Volumetric calcimeter method  و  SOP Calcium carbonate equivalent - Titrimetric method تدوین و انتشار یافت.
 
آقای دکتر شهبازی رییس بخش آزمایشگاه ها در این باره گفت: این دو روش که به رهبری بخش آزمایشگاه های موسسه تحقیقات خاک و آب و مشارکت محققان و آزمایشگاه هایی از از کشور های مختلف از جمله آمریکا، کرواسی، تایلند، تونس، سنگال، اتریش، دانمارک، مجارستان، روسیه، اروگوئه توسعه یافته است هم اکنون در سایت FAO (شبکه جهانی آزمایشگاه های خاک GLOSOLAN) بصورت آنلاین منتشر گردیده و برای عموم محققان و آزمایشگاه ها دسترس می باشد.
 
عنوان و آدرس فایل نشریات برای دریافت: