جزییات خبر

کتاب روش های تجزیه کود توسط محققان موسسه تحقیقات خاک و آب تالیف و منتشر گردید .

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب به همت محققان بخش آزمایشگاه های موسسه تحقیقات خاک و آب کتاب "روش های تجزیه کود" در 403 صفحه انتشار یافت.

کود یکی از مهم­ترین نهاده ­های بخش کشاورزی است که از تأثیرگذاری فوق­ العاده ­ای بر کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی، سلامت جامعه و بالاخص اکوسیستم خاک برخوردار می­ باشد. تاریخ نشان داده که هیچ منطقه­ ای در جهان بدون توسعه معنی­ دار در استفاده از کودها نتوانسته به امنیت غذایی دست­یافته و پایداری تولید را افزایش دهد. همچنان که مصرف صحیح این نهاده می­ تواند افزایش عملکرد گیاهان زراعی و باغی، غنی شدن محصولات و در نتیجه ارتقاء سلامت جامعه را فراهم سازد، مصرف غیرعلمی آن می­ تواند با کاهش ارزش کیفی محصولات، افزایش تجمع آلاینده ­ها در گیاه، تخریب محیط زیست و ایجاد مشکل در حاصلخیزی خاک و تولید محصول صدمات جدی به بهره ­برداران این بخش و سلامت جامعه وارد سازد. بنابراین ارزیابی کمی و کیفی کودها بدلیل خطرات و آسیب­های زیست محیطی و اقتصادی ناشی از مصرف آن ها بایستی انجام شود. در تجزیه کود هم ترکیب شیمیایی و هم فیزیکی مورد بررسی قرار می­ گیرد.

هدف اصلی در تجزیه کودها، ارزیابی کیفیت آن ها می­ باشد تا تعیین کند که آیا کیفیت بیان شده با استانداردهایی که در قانون آمده است مطابقت دارد یا نه. با توجه به اهمیت تجزیه مواد کودی در ارزیابی کیفیت آن ها، برای اولین بار در کشور کتاب "روش های تجزیه کود" که حاصل سال­ ها تجربه و تحقیق مؤلفان این کتاب در زمینه تجزیه مواد کودی در موسسه تحقیقات خاک و آب می­ باشد، تألیف گردیده است که با توجه به الزامات قانونی برای ثبت و کنترل ­کیفی تمام مواد کودی در کشور و نبود منبع منسجم و معتبر در این زمینه تألیف آن ضروری می­ نمود.

این کتاب به منظور آموزش تجزیه کود به کارشناسان کلیه آزمایشگاه­ هایی که در زمینه تجزیه کود فعال هستند نوشته شده است که می­ تواند خلأهایی که در این زمینه وجود دارد را پر نماید. همچنین مطالعه آن می ­تواند برای تولیدکنندگان کود، کارشناسان فنی در زمینه کود، بازرسان کنترل کیفی، دانشجویان و دست­اندرکاران رشته­ های خاکشناسی، شیمی، مهندسی کشاورزی مفید و جالب توجه باشد. در تجزیه کود دانستن مفاهیم و اصطلاحات و همچنین نمونه­ برداری، مدیریت و آماده­سازی نمونه ­ها در بدست آوردن نتایج دقیق و صحیح دارای اهمیت زیادی می ­باشد که در فصل اول تا سوم بطور جداگانه به آن ها پرداخته شده است و فصل چهارم تا نهم شامل تعیین عناصرغذایی ضروری، مفید و سایر پارامترهایی است که در ویژگی­ های کودهای مختلف بیان می­ شود. مواد هیومیکی به ­طور روزافزونی برای استفاده در کشاورزی محبوبیت پیدا کرده ­ا­ند ولی به علت عدم وجود یک تعریف واضح و ساختار شیمیایی ثابت، کمی­ سازی دقیق آن­ ها بسیار مشکل بوده و به همین دلیل روش­ های تعیین هیومیک اسید و فولویک اسید در فصل دهم مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت کودهای آلی و کمپوست­ ها از نظر کشاورزی و مسائل زیست محیطی فصل سیزدهم و چهاردهم به تجزیه آن­ ها اختصاص یافته است.

لازم به ذکر است آقایان دکتر کریم شهبازی و دکتر محمدحسین داوودی و همچنین خانم مهندس مهناز فیض الله زاده اردبیلی اعضاء هیئت علمی موسسه و از محققان بخش آزمایشگاه ها مؤلفین این کتاب ارزشمند می باشند.