اخبار

فهرست اخبار

عنوان:
انتشار کتاب روش های تجزیه کود
شرح مختصر:
کتاب روش های تجزیه کود توسط محققان موسسه تحقیقات خاک و آب تالیف و منتشر گردید .

عنوان:
ابلاغ نظام اجرائی آزمایشگاه های خاکشناسی ,وشرکت های خدمات مشاوره فنی خاکشناسی و مدیریت خاک توسط وزیر جهاد کشاورزی
شرح مختصر:

عنوان:
نشست شبکه جهانی آزمایشگاه های خاک
شرح مختصر:
دکتر کریم شهبازی رییس بخش آزمایشگاه های موسسه تحقیقات خاک و آب در دومین نشست شبک ه جهانی آزمایشگاه های خاک (GLOSOLAN) که د ر تاریخ 30-28 نوامبر (9-7 آذرماه) در کشور ایتالیا مقر فائو شهر رم برگزار گردید شرکت نمود. ..

عنوان:
کارگاه آماده سازی نمونه
شرح مختصر:
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب به همت بخش آزمایشگاه­ های موسسه دوره آموزشی تحت عنوان "آماده سازی نمونه" ..

عنوان:
کارگاه جذب اتمی کوره و هیدرید
شرح مختصر:
گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب به همت بخش آزمایشگاه¬ های موسسه تحقیقات خاک و آب

عنوان:
شرکت رئیس بخش در کنفرانس منطقه ای بررسی نقش سلامت خاک و گیاه
شرح مختصر:
دکتر کریم شهبازی رییس بخش آزمایشگاه های موسسه تحقیقات خاک و آب در کنفرانس منطقه ای بررسی نقش سلامت خاک و گیاه برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در منطقه آسیا - اقیانوسیه ...

عنوان:
افتتاحیه آزمایشگاه کود و فیزیک خاک
شرح مختصر:
مراسم افتتاحیه آزمایشگاه مرجع آنالیز کود و آزمایشگاه فیزیک خاک با حضور دکتر کاظم خاوازی