سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاه

laboratory Information Management System

> مدیریت آزمایشگاه توسط افرادی چون، تحلیل گر، مدیر آزمایشگاه، مدیر سیستم‌های اطلاعاتی و یک حسابدار تفسیر می‌شود و همه آنها نیز صحیح هستند اما هر یک محدود به ادراکات فردی است. از لحاظ تاریخی سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاه، سامانه اطلاعات آزمایشگاه و سامانه اجرای توسعه فرایندها PDES عملکردهای مشابه به هم دارند..


درباره سامانه

جايگاه آزمايشگاه­هاي تجزيه خاک، آب، گياه و کود در سيستم کشاورزي علمي و نقش آنها در ترويج فرهنگ آزمون خاک که در نهايت منجر به همگاني کردن مصرف بهينه کود در کشور مي­گردد، از اهميت بسزايي برخوردار است.   ادامه..


نقشه آزمایشگاه های خاک و آب